12/10/11

Πολυφωνία μέσα στη Μονοφωνία

Το σύντομο fugato το οποίο περιέχει η πρώτη φαντασία του Georg Philipp Telemann για φλάουτο στα μέτρα 11-26 είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά, κατά τη γνώμη του γράφοντος, δείγματα για το πώς μπορούν να οργανωθούν δύο ή περισσότερες μελωδικές γραμμές και να αποδοθούν από ένα μονοφωνικό όργανο. Από διάφορους μελετητές η τεχνική αυτή χαρακτηρίζεται (ορθώς) ως "Πολυφωνία μέσα στη Μονοφωνία". Θεωρώ σημαντική τη μελέτη της κατασκευής του παρακάτω αποσπάσματος από τους μαθητές της αντιστίξεως και φυγής. Το εν λόγω απόσπασμα, όπως και αναρίθμητα άλλα παρόμοια, κατασκευαστικά βρίσκεται τόσο κοντά, αλλά ταυτόχρονα και τόσο μακριά από τα (στενά κάποιες φορές) σχολικά πλαίσια αντιμετώπισης της πολυφωνικής μουσικής.

Παραθέτω το συγκεκριμένο απόσπασμα:


Τη σύντομη μοτιβική ανάλυση του αποσπάσματος μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή .pdf από εδώ.

Παραθέτω επίσης μια εκτέλεση ολόκληρης της Φαντασίας Νο. 1 από τον Tommasso Rossi:Βεβαίως, αξίζει κάποιος να ακούσει όλες τις φαντασίες τοποθετημένες σε μια πιο σύγχρονη βάση από τον ομποΐστα και συνθέτη Heinz Holliger:


To IMSLP περιέχει μια αρκετά καλή (για δωρεάν) έκδοση όλων των φαντασιών.