14/3/12

Δόμνα Σαμίου (1928-2012)Παραθέτω, αντί σχολιασμού ένα βίντεο από τη συναυλία στο Ηρώδειο το Σεπτέμβριο του 2004 με θέμα το Ηπειρώτικο τραγούδι. Άλλωστε τι θα μπορούσα να πω εγώ και ο οποιοσδήποτε εγώ, ικανό να εκθειάσει την προσφορά της  Κυρίας Δόμνας Σαμίου στη διδασκαλία, την καταγραφή, τη διάδοση και κυρίως τη διάσωση της παραδοσιακής μας μουσικής;